Ervaring

Wij hebben ruime ervaring bij met name (internationaal opererende) financiële instellingen:
• Pensioenfondsen, bestuursbureaus en uitvoeringorganisaties
• Asset Managers
• Fiduciair Managers
• Custodians
• Collateral Managers
• Banken
• Verzekeraars

Tevens zijn wij ervaren in de contacten die vanuit de Finance en Risk Management functie met toezichthouders (DNB, AFM), Belastingdienst, accountants, actuaris en dergelijke onderhouden worden.

VOORBEELDEN VAN UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

Finance & Control   pijl

 • Transparantie verstrekt uitvoeringskosten
 • Onderzoek CEM-benchmark
 • Opzet Planning & Control cyclus
 • Integratie van IFRS in de business verslaggeving
 • (Her)ontwerp management informatierapportages
 • Implementatie van Activity Based Costing (ABC)
 • Ontwikkeling en implementatie van Key Performance Indicators (KPI's) en Business Balanced Scorecard (BBSC)
 • Uitvoering Overhead Value Analyses (OVA)
 • Kostenreductieonderzoeken
 • Toepassing diverse belastingregimes (bijv. discriminerende bronbelasting, koepelvrijstelling en verlegde BTW)
 • Selectie en implementatie van financiële software
 • Implementatie Fast Close; versnelling oplevering jaarwerk en kwartaalrapportages

Risk Management   pijl

 • Assessment Integraal Risico Management voor pensioenfondsen
 • Opzet en uitvoering Control & Risk Self Assessments (CRSA's)
 • Ontwikkelen en implementeren van het beleid inz. Service Level Management (SLA)
 • Invoering Internal Control Statement (ICS)
 • Opzet en beheer Proces-Stap-Overzichten en Risico-Control-Matrices (PSO/RCM)
 • Implementatie Operational Risk Management vereisten Basel (Advanced Measureme Approach)
 • Selecteren en implementatie van een procesmanagement tool

Investment Control   pijl

 • Herontwerp Investment Management en Risk rapportages
 • Opzet en invoering Compliance rapportages inzake beleggingsrichtlijnen
 • Kosten inz. vermogensbeheer inzichtelijk gemaakt
 • Feasability onderzoeken naar Asset pooling en GIPS

Operations   pijl

 • Uitbesteding van bedrijfsactiviteiten
 • (Her)ontwerp van bedrijfsprocessen
 • Doorvoering van diverse reorganisaties
 • Opzetten business architectuur Finance-functie

Governance   pijl

 • Impactanalyse Corporate Governance Code (commissie Frijns)
 • Ontwikkeling en implementatie masterplan voor mergers
 • Ontwikkeling van het strategieformuleringsproces

Compliance   pijl

 • Aanvraag beleggingsvergunningen voor een uitvoeringsorganisatie
 • Implementatie van Customer Due Diligence